1

Theatr Genedlaethol Cymru

1

Mynediad i 1 i weithdy

About the partner

Theatr Genedlaethol Cymru yw’r cwmni theatr genedlaethol iaith Gymraeg. Maent yn gwmni teithiol, sy’n creu profiadau theatr beiddgar, uchelgeisiol, cynhwysol a chofiadwy wrth galon ein cymunedau mewn canolfannau theatr traddodiadol a lleoliadau annisgwyl ledled Cymru a thu hwnt.

What do I need to know?

Mae’r gweithdai’n cael eu cyflwyno yn y Gymraeg a’u teilwrio i gwrdd â gofynion y cyfranogwyr. Gellir dod â’r rhain atoch chi neu eu cynnal yng Nghaerfyrddin. Mae hyd at 25 o bobl yn mynychu ac mae pob gweithdy’n para 1 awr. Gall y gweithdai ymdrin ag unrhyw rai o’r canlynol: meithrin hyder, sgriptio, gweithdai cefn llwyfan, actio ac adrodd stori. Mae’r cynnig hwn ar gael ledled Cymru. Os oes gennych gwestiynau yna e-bostiwch thgc@theatr.com neu ffoniwch 01267 233882, os gwelwch yn dda.

Individuals and families need to book in advance
Suitable for groups when booked in advance

Partner information